BO OG STØTTE TILBUD FOR UNGE MED...

...AUTISME, ASPERGER, NLD, ADHD, OCD...

ET NETVÆRKSTILBUD I SLAGELSE...

Peter Andersen driver Andersen Netværk. Andersen Netværk er et tilbud om individuel støtte oprettet i henhold til Servicelovens § 85. De unge tilbydes individuel tilrettelagt støtte med vejledning, coaching og hjælp til at skabe overblik m.m. De unge bor i egen lejlighed, på lige vilkår efter lejeloven.
Paragraf 85
§ 85
Støtte i egen lejlighed i henhold til § 85 samt tilbud om netværksaktiviteter i fælleslejlighed i Slagelse bymidte
VISITATION
Er du interesseret i at høre mere om os med henblik på en visitation til Netværket, kan du i første omgang kontakte os.
INDIVIDUELLE PROJEKTER
Tilbud om en individuel pædagogisk indsats og struktur, specielt målrettet til hver enkel ung.